สร้าง & บริหารเว็บธุรกิจสำเร็จรูปด้วยตนเอง (WordPress : Web Management)

หลักสูตร : สร้าง & บริหารเว็บธุรกิจสำเร็จรูปด้วยตนเอง

สอนแบบ Workshop ไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่ให้ท่านได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อนํากลับไปงานได้จริง

การเป็นเจ้าของ VS การขอยืมพื้นที่ แบบไหนควรลงทุนมากกว่ากัน

คําถาม : หากคุณเช่าอพาร์ตเมนต์คุณจะเสียเงินหลายล้านเพื่อปรับปรุงให้ดีเลยหรือไม่?

คําตอบ : ไม่เช่นกัน การลงทุนกับเว็บไซต์หรืออีเมล์ที่เป็นของคุณแน่ๆ น่าจะคุ้มกว่าหรือเปล่า

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ…

เหมาะสําหรับมือใหม่ ไม่จําเป็นต้องมีพื้นฐานด้าน IT  ก็สามารถการสร้างเว็บได้

ไม่ได้สอนทฤษฏีแต่ลงมือปฏิบัติจริง สอนแบบ step by step ตั้งแต่พื้นฐาน การลงโปรแกรม จนถึงสร้างเว็บไซต์ได้ด้วย WordPress

สําหรับท่านที่ต้องการสร้างเว็บไซต์ให้ร้านค้า หน่วยงาน หรือเว็บส่วนตัว ด้วยรูปแบบเว็บสมัยใหม่ responsive web design

มีระบบหน้าบ้าน-ระบบหลังบ้าน ซึ่งทําให้ผู้ดูแลเว็บ สามารถบริหารจัดการรูปแบบเว็บและข้อมูลต่างๆ ของเว็บได้เองโดยง่าย

ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลร้านค้า สินค้า ข้อมูลภาพ รวมถึงการ Plug In Social Network อื่นๆ

 1. ธุรกิจ SMEs ที่ต้องการมีเว็บ ในการเพิ่มช่องทางการตลาดในโลกออนไลน์
 2. SMEs ที่กําลังพัฒนาด้านการตลาดดิจิตอล
 3. มือใหม่ ผู้เริ่มต้น ผู้สนใจ ทําเว็บเอง มีเว็บเป็นของตัวเอง
 4. หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ ที่ต้องการมีเว็บสําหรับหน่วยงาน
 5. บุคคลากร ผู้ดูแลงานด้านเว็บไซต์WordPress ขององค์กร
 6. พนักงานที่ทํางานประจําและต้องการมีกิจการค้าบนออนไลน์เป็นของตัวเอง

ท่านจะได้รับอะไรจากหลักสูตรนี้

 1. เรียนรู้การจดโดเมนเนมและโฮสติ้ง (Domain Name / Hosting)
 2. รู้จัก WordPress เบื้องต้น ก่อนปฏิบัติการ
 3. รู้ขั้นตอนการติดตั้ง WordPress และ Database
 4. จัดการ WordPress ทุกอย่างด้วย Administration Panel
 5. ตัวอย่างเว็บ WordPress และเว็บสมัยใหม่ ที่น่าสนใจ
 6. การติดตั้ง WordPress แบบ step-by-step
 7. ภาพรวม และองค์ประกอบภายใน หน้า Control Panel ของ WordPress
 8. การจัดการปรับค่าเบื้องต้น ที่จําเป็นสําหรับ ผู้ดูแลเว็บ (web admin)
 9. การสร้าง และจัดการ บทความ ภายในเว็บ
 10. การปรับแต่งบทความ ด้วยการใช้รูปแบบ เบื้องต้น (เฉพาะส่วนที่จําเป็น ไม่เน้นเขียนโปรแกรม)
 11. การปรับแต่งบทความ ด้วยภาพ วิดีโอ และการวางลิงค์ในบทความ (Image – YouTube – Links)
 12. วิธีการทําให้Google ให้รู้จักเว็บเราด้วย SEO Plugins
 13. การเลือกธีม (Theme) พร้อมการจัดการให้เหมาะกับการใช้งานในธุรกิจ
 14. ประสิทธิภาพของ WordPress ด้วย Plugins ที่ช่วยให้เว็บไซต์สมบูรณ์ขึ้น
 15. ลงข้อมูล / ติดตั้งและใช้งาน Plugins / ปรับแต่งเว็บไซต์