Training-Google-1COURS-GOOGLE-ADWORD

Teacher

Amonlaya

Specialisation

Google Marketing

Hour

16 hours

Days

2 Days

Student's review

หลักสูตรการโฆษณา Google Ads

Course outline

เรียนรู้การทำงานของ Google ในแต่ละประเภท

 • Google Adwords
 • Google Display Network
 • Google Re-Marketing

1. เรียนรู้การทำโฆษณา Google Adwords อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
2. วิธีการตั้งค่าและสร้าง Account เพื่อให้โฆษณาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. การสร้างแคมเปญให้กับสินค้าและบริการของธุรกิจท่าน สร้างคีย์เวิร์ด

 • ไอเดียการทำแคมเปญให้น่าสนใจ และเทคนิคการการสร้างคีย์เวิร์ดให้ยิงตรงกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
 • เรียนรู้ส่วนต่างๆของ Campaign โฆษณา และวิธีในการตั้งค่า Campaign เพื่อให้เหมาะกับงานโฆษณาของคุณ
 • เรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือต่างๆที่จะช่วยหา Keywords ที่มีประสิทธิภาพแบบง่ายๆให้กับคุณ
 • เทคนิคการใช้ Negative Keywords เพื่อตัดคำค้นหาที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากโฆษณาของคุณ
 • เรียนรู้กลยุทธ์การ Develop Keyword Ideas
 • กลยุทธ์ในการคิดคำ Keywords ให้เหมาะสมกับกลุ่มโฆษณา
 • เข้าใจถึงประเภท Keyword Types
 • การใช้ AdWords Keyword Tools
 • Negative Keyword
 • Workshop: ทดลองสร้าง ad group และใช้เครื่องมือวิเคราะห์คำค้นหา เพื่อสร้าง Keywords list ให้กับกลุ่มโฆษณาของคุณ

4.สร้าง Ad Group ให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ของการโฆษณา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
5.การทำแคมเปญ Google Display Network & Re-Marketing
6.เรียนรู้การใช้ Google Analytics เพื่อวิเคราะห์แคมเปญโฆษณาของคุณว่ามีประสิทธิภาพขนาดไหน รวมถึงการวิเคราะห์ เว็บไซต์ให้ธุรกิจว่ามีประสิทธิแล้วหรือยัง
7.Custom Data & Reporting