หลักสูตร : Facebook Build Up Your Own : 

เครื่องมือของเฟซบุ๊กปรับเปลี่ยนใหม่ตลอดเวลา  การปรับกลยุทธ์ด้านการตลาดก็ต้องให้ทันต่อวิวัฒนาการของฟีตเจอร์ต่างๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้น

พฤติกรรมของผู้บริโภคก็เปลี่ยนเร็วตามเทคนิคโนโลยีเช่นกัน การค้าขายบนออนไลน์ไม่ง่ายเหมือนอดีตที่ผ่าน หากคุณไม่ปรับหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  

ค่าคลิกโฆษณาของคุณก็หมดไปกับการได้แค่ยอด Like กลับมาเท่านั้น นั่นคือสิ่งที่คุณต้องการหรือเปล่า  

เราสอนแบบ Workshop  ไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่ให้ท่านได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อนำกลับไปงานได้จริง

ไม่ได้คัดลอกทฤษฎีมาขาย แต่ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง

ยอดขายดีวัดจากอะไรกันแน่ ?

คนส่วนใหญ่ดูจากจำนวน Like จริงหรือไม่?

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใครบ้าง

  1. ผู้ประกอบการทั่วไปที่ต้องการใช้ประโยชน์จากช่องทางในโลกดิจิตอลเพื่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนสร้างยอดขายให้กับธุรกิจ
  2. นักธุรกิจ SMEs
  3. ผู้ทำธุรกิจ E-Commerce
  4. นักการตลาดรุ่นใหม่ – Social Media Marketing
  5. ผู้บริหาร ผู้จัดการ เจ้าหน้าฝ่ายการตลาด – การตลาดออนไลน์ – ฝ่ายขาย
  6. ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ อาจารย์ นักศึกษา นักเรียน
  7. บุคคลทั่วไปที่กำลังมองหาอาชีพ ทำการค้าเป็นของตัวเอง โดยใช้สื่อออนไลน์สร้างยอดขาย

ท่านจะได้รับอะไรจากหลักสูตรนี้

1.สร้างโฆษณาอย่างไรให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้แม่นยำ และรวดเร็ว

2.รู้วิธีการใช้ตัวช่วยในการเข้าถึงและสร้าง Engagement ให้ผู้คน Follow เพจเรา

3.ใครกันแน่ที่จะเป็นลูกค้าเรา สอนให้วิเคราะห์จากสถิติอย่างลึก เพื่อให้นักการตลาดได้นำไปใช้ได้จริง

4.การทำโปรโมชั่นต่อเนื่อง หรือสร้าง Content ให้กลุ่มเป้าหมายที่เราได้คัดแยกออกมาได้แล้วว่าเป็นกลุ่มที่ใช่ลูกค้าเราแน่นอน

 

5.เรียนรู้การสร้างโฆษณา Facebook Ads ทุกวิธี ทุกฟังก์ชั่น

1. Audiences  ลูกค้าของคุณอยู่ที่ไหน ใครคือลูกค้าของเรากันแน่ ต้องวิเคราะห์ทางสถิติ เพราะสถิติไม่เคยพลาด ถ้าคุณเข้าใจมัน

2.Manage Ads จะบริการโฆษณาอย่างไรให้คุ้ม และเข้าถึงกลุ่มที่ใช่จริงๆ

3.Lookalike Audiences  จะต่อยอดกับกลุ่มใหม่อย่างไร ให้มาเป็นลูกค้าเรา

4.Tools ต่างๆ ที่เป็นตัวช่วยอย่าดี

5.เทคนิคต่างๆ ที่นำไปใช้งานได้จริง 

6.Facebook Statistic Analytic

7.วิธีการหาและวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ให้ “ใช่” สำหรับธุรกิจ

8.เรียนรู้การใช้เครื่องมือในการทำโปรโมชั่น การคัดแยกลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ ทำได้อย่างไร

9.ศึกษาข้อมูลการทำการตลาดออนไลน์ด้วยหลัก E-Marketing

10.การเก็บข้อมูลเพื่อสร้างการขายแบบ Top Speed Biz