ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการทำโฆษณาผ่าน  Google Adwords

1. Google  Adwords ช่วยให้คุณเข้าถึงลูกค้าใหม่ๆ และทำให้ธุรกิจของคุณเป็นที่รู้จักได้รวดเร็วขึ้น

2.ได้เปรียบคู่แข่งเมื่อตำแหน่งโฆษณาดีกว่า ติดอันดับหน้าแรกได้รวดเร็วเพื่อเพิ่มยอดระยะยาว

3.เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงที่สุด

4.ควบคุมงบประมาณของคุณไม่ให้บานปลาย  ช่วยลดต้นทุนการโฆษณา

5.ปรับแต่งโฆษณาของคุณได้อย่างรวดเร็ว

แผนงานในการให้บริการกับลูกค้า ก่อนเริ่มทำแคมเปญ

Priority 1  วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งเว็บไซต์

วิเคราะห์ตลาดและคู่แข่งขันทางธุรกิจ

การจัดการ Campaign Management ให้สอดรับกับธุรกิจและโปรโมชั่นของลูกค้าการกำหนดรูปแบบต่างๆของ Keywords

การแสดง Ads ที่สอดคล้องกับ Keywords และเนื้อหาในการโฆษณาคำแนะนำในการปรับเว็บไซต์

Priority 2 ตรวจสอบ Ads และ Keywords  เพื่อให้การโฆษณาถึงเป้าหมาย

ติดตามการตั้งค่า Bid ทุกวัน

ควบคุมการจ่ายค่า Click และ Budget ให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด

ตรวจสอบหน้าเว็บไซต์ของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

แจ้งปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงหน้าเว็บไซต์ของลูกค้า เช่น เว็บช้า หรือการ Error ของเว็บไซต์

จัดส่งรายงานผลทุกสัปดาห์ ตั้งแต่เริ่มโฆษณา จนถึงระยะเวลาการให้บริการสิ้นสุดลง

Priority 3 วิเคราะห์เจาะลึกเว็บไซต์ให้กับลูกค้าหลังจากเริ่มมีการโฆษณาผ่านมาระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้น

ต้องการรายละเอียดหรือใบเสนอราคาคลิกลิงค์ติดต่อได้ที่ Line@: @isocialthailand

หรือ email: sales.isocial@gmail.com

โทร.082 461 6945