Facebook Ads

แพ็คเกจโฆษณา Facebook Ads ทำไมต้องทำโฆษณาFacebook Fan Page  ? 1.สร้าง Brand ให้เป็นที่รู้จัก 2.สร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ 3.กำหนดการโฆษณาว่าต้องการให้เข้าถึงเฉพาะแฟนเพจ หรือต้องการโฆษณาไปยังกลุ่มโฆษณาใหม่ 4 สร้าง Audience เพื่อช่วยกรองลูกค้าที่สนใจสินค้า/บริการของเพจเราจริงๆได้ 5.ประหยัดกว่า เมื่อเทียบกับสื่ออื่น 6.การโฆษณาเฟสบุ๊ค (Facebook Fan Page) สามารถทำได้หลายรูปแบบ เพื่อให้โฆษณาของคุณโดนใจลูกค้ามากที่สุด 7.จ่ายค่าบริการต่อคลิก หรือยอดผู้เข้าชมจริง 8.เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยดัน SEO ของคุณ 9.มีรายงานเพื่อช่วยวิเคราะห์ว่า งานโฆษณานั้นดีหรือไม่ ควรปรับปรุงหรือรันโฆษณาคุณต่อไปให้มากที่สุด ขนาดรูปภาพเฟสบุ๊ค